Yr eitem boblogaidd ar gyfer addurno cartref y tymor Nadolig hwn yw'r crogwr metel ar gyfer torch a stociau

Beth yw'r eitem fwyaf poblogaidd ar gyfer tymor y Nadolig hwn?

Bob tymor y Nadolig, efallai y byddwch chi'n gofyn beth yw'r eitemau sy'n tueddu i addurno'r cartref? Yr anwser efallai coeden Nadolig, golau llinynnau Nadolig, Sach Siôn Corn, cardiau Nadolig neu rywbeth arall.

Xmas indoor decor

 

Ond ar gyfer y tymor hwn, yr eitem fwyaf tueddol, awgrymaf yw'r crogwr metel ar gyfer torch Nadolig, coed a hosanau (y crogwr stocio metel).

Cofiwch, ar gyfer tymhorau'r Nadolig diwethaf, byddwch chi'n sefydlu coeden Nadolig, ac yn gwisgo torchau Nadolig, ac yn bwysicaf oll, byddwch chi'n hongian rhai hosanau ar y wal neu'r lle tân i'r plant, os yw'ch cartref wedi'i ddylunio'n ofalus iawn o hyn le, yna gallwch basio'r dilyniadau nesaf;
os nad yw'ch tŷ wedi'i gynllunio i gael rhywle i hongian y dorch, hosanau, felly bydd y crogwr metel yn eich helpu i ddatrys y broblem hon yn ddidrafferth.

 

A191547 (8)

Christmas Wreath Hanger

Bydd y bachwr metel gydag anobaith arbennig yn eich helpu i gael lle i hongian y dorch, addurniadau coed, hosanau Nadolig yn dda iawn; ac ar y pwynt pwysig iawn, ni fydd yn brifo'r dodrefn yn eich ystafell, a gallwch ei symud i unrhyw le yn eich ystafell, nid mewn un man sefydlog yn unig, yn gyfamodol ar gyfer yr addurn.

 

Felly'r union bwynt ar gyfer y tymor Nadolig hwn yw cael crogwr metel ar gyfer eich torch Nadolig a'ch hosanau.

 

Alex Lee


Amser post: Rhag-31-2020